Volvo XBW295 m släpVi transporterar det mesta

Maskinflak och maskinsläp för transporter upp till 23ton. Diverse materialtransporter såsom grus, jord, schakt mm med diverse olika typer av släp. Flak upp till 30 kubiks volym för ris, rivning och dylikt.